HANSi tilbyr

Noen vegrer seg for å bruke tid og penger på å lage en servicestrategi eller å gi god opplæring til sine ansatte. Noen ledere har ikke tid, noen ledere tror de gir god service uten at det nødvendigvis er riktig og noen synes det koster mer enn de får tilbake av å kjøpe kurs- og konsulenthjelp.

Jeg er 100% sikker på at virksomheter med en velfundert servicestrategi-, og god opplæringsplan, tjener inn igjen både tid og penger mange ganger. Jeg skal forklare hvorfor:

En servicestrategi er et konkret dokument som er lett å forholde seg til og å leve opp til for de ansatte. Det er også lett å måle om strategien blir fulgt. Når strategien følges økes servicegraden, det betyr mindre hvem som er på jobb og servicen blir forutsigbar.

Se på den ansatte som en selger. En ansatt med god produktopplæring og med opplæring i service vil anbefale kunden å velge mellom to produkter med ulike kvaliteter og ulike priser. Tilbehør til produktet anbefales fordi «det hører til» eller «utfyller» produktet. En ansatt uten god opplæring vil vanskelig få til dette.

God service handler også om å skape stamkunder og Ambassadører. Et godt renomé øker kundemassen og derav også salget.

Hvis din virksomhet ikke har satset på salg av tilbehør eller salg av dyrere produkt (selge opp) så kan jeg garantere at det finnes et uforløst salgspotensial.

HANSi tilbyr

Hansi in action

Spill på hele registeret

Salg og Service

Wikipedia definerer salg som en vare eller en tjeneste som blir byttet mot penger. Mens service er definert som avstanden mellom kundens forventede- og faktiske opplevelse. For å si det med HANSi; Godt Salg oppstår når både kjøper og selger er imponert over den andres prestasjoner.

For å lykkes i butikk eller i restaurant, ja i alle sammenhenger i livet hvor folk møter folk, må den andre parten føle seg velkommen, inkludert og sett. (Mange skilsmisser hadde vært ungått om man bare hadde vært på kurs hos meg først ;-))

God Service over tid betyr mange stamkunder, et godt renomé og et konkurransefortrinn i en tøff bransje. Den som lykkes med Salg og Service skaper trygge arbeidsplasser, fornøyde kunder og glade eiere. Og der kommer jeg inn i bildet, ridende på min hvite hest.

Mine tjenester

Vet dine ansatte hvordan de skal ta i mot kunden? Se kunden – gi service?

Jeg tilpasser kurset til bedriftens behov. Enten ved at jeg jobber en vakt selv, eller på bakgrunn av intervju med eier og / eller leder. Kursene jeg tilbyr er:

  1. Servicekurs
  2. Mersalgskurs
  3. Lederkurs (f.eks daglig leder/skiftleder)
  • Mystery Shopper

Lurer du på kvaliteten på service som blir gitt dine kunder? Jeg arrangerer et knippe med hemmelige kunder som «shopper» som en vanlig kunde. Etter at svarene fra «shopperne» har blitt analysert lages en kurskveld hvor man gjennomgår det man er god på og hvor man har forbedringspotensial

Jeg er sammen med Daglig Leder og kartlegger området. Hvilke andre virksomheter er her og hvilke/ hvor mange husholdninger. Hvilket kjøpspotensial ligger i disse? Hva kan vi selge til dem? Vi ringer og avtaler møter og går på besøk.

Det er lett å bli overveldet av alt en Daglig Leder skal kunne. I det ene øyeblikket ansetter du personale og i det neste er du rørlegger fordi vasken er tett. Og det skjer hele tiden uforutsette ting, som at folk blir syke eller at leveransen uteble. I det hele er det en 24/7 jobb å være DL og hvis man ikke er godt organisert vil jobben før eller siden komme i konflikt med ens private liv.

Det er i første rekke organisering jeg ønsker å hjelpe til med. Organisering av DL hverdag, opprettelse av ledergruppe, ansvarsfordeling, delegering og alle typer rutiner. Når dette gjøres riktig kan du være DL i mange år.

Service strategi

HANSi

Takk for at du tok deg tid til å lese. Nå må jeg stikke, hesten skal ha mat.